ดอกคูน โรงเรียนบ้านหนองแสง
โพสโดย opas เมื่อ September 21 2011 06:07:11

ดอกคูน โรงเรียนบ้านหนองแสง
ต้นดอกคูน จำนวน 10 กว่าต้น ขณะกำลังออกดอก ณ บริเวณข้างๆสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อเดือน มีนาคม-เมษายน ปี พ.ศ.2553 ครูผู้รับผิดชอบดูแลโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องงานอาคารสถานที่และบริบทของโรงเรียนคือ คุณครูโอภาส มีแก้ว,คุณครูเพ็ญศรี มีแก้ว, คุณครูประทวน สารกุล


ต้นคูน ที่เห็นกำลังออกดอกนี้ คุณครูโอภาส มีแก้ว และคุณครูประทวน สารกุล ปลูกเมื่อปี พ.ศ.2547 ซื้อมาตอนนั้น มีขนาดลำต้น ต้นเท่าลำแขน ราคาต้นละ 120 บาท ในปีนั้นท่าน ผอ.ไชยยนต์ ประสมศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ท่านมีนโยบายให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา เพื่อให้เกิดความร่มเย็นในโรงเรียน