24 April 2014 10:10:36
ผอ. รร.บ้านหนองแสงนายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง

ข้อมูล รร.บ้านหนองแสง 1

ประวัติ รร.บ้านหนองแสง

ทำเนียบผู้บริหาร รร.

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

บุคลากรครู ปี2555

ข้อมูลพื้นฐาน รร.ปี2555

ข้อมูลนักเรียนปี2555

ข้อมูลนักเรียนปี2554

ข้อมูลนักเรียนปี2553

ข้อมูลนักเรียนปี2552

ข้อมูลนักเรียนปี2551

ข้อมูลนักเรียนปี2550
ข้อมูล รร.บ้านหนองแสง 2

คำสั่งมอบงาน รร. ปี2554

การแต่งกายนักเรียนปี2554

ภาพอาคารเรียน 1

ภาพอาคารเรียน 2

ที่ดิน รร.มี 4 แปลง

ที่ราชพัสดุเลขที่ยส.410

ที่ราชพัสดุเลขที่ยส.926

โฉนดเลขที่22377

ที่ราชพัสดุเลขที่ยส.411
ภาพกิจกรรมเก่า ปี2552


วันพ่อแห่งชาติปี2552


วันแม่แห่งชาติปี2552


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปี52


ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนปี52


รณรงค์ต้านยาเสพติดปี52


เรียนคอมฯ บนรถโมบายฯ


สวนกล้วย รร.บ้านหนองแสง


ผู้ปกครองช่วยทำกระซังปลา

ภาพกิจกรรม วันไหว้ครู


พิธีไหว้ครู ปี 2554


พิธีไหว้ครู ปี 2553


พิธีไหว้ครู ปี 2552

ภาพกิจกรรม โรงเรียนฯ


ดอกคูน รร.บ้านหนองแสง


นักเรียน ประดิษฐ์กระทง


เรียนทางทีวีกับรร.วังไกลกังวล


มูลนิธิฯ ให้อุปกรณ์การเรียน


สถาบันส่งเสริมฯ มาขอถ่ายภาพฯ


อาหารกลางวันนักเรียน


ประชุมกรรมการศึกษาปี54


วันแม่ปี54-ปลูกต้นไม้600ต้น


ปลูกต้นกระดาษ2,000ต้น


บ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน


วัว ของโรงเรียน


ภาษาไทย วันละคำ


ตัดผมนักเรียนชาย


ตัดผมนักเรียนหญิง


การประชุมสภานักเรียน


ออมเงิน ฝากเงินกับ ธ.ออมสิน


นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็ก


ทำน้ำยาล้างจานใช้เอง


ห่อข้าวต้มด้วยกล้วยโรงเรียน


นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ


ป.4 เรียนคอมพิวเตอร์


ร่วมกิจกรรมทางศาสนา


คณะกลองยาวนักเรียน


ห้องสมุด รร.บ้านหนองแสง

โครงงานนักเรียน


โมบายรีไซเคิล-ชั้น ป.2

เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
แฟ้มภาพย้อนหลัง : ภาพกิจกรรมเก่าๆ บางภาพ ของโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
กิจกรรมลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เมื่อ 1 กรกฎาคม 2552
เจ้าหน้าที่อนามัย อ.เมืองยโสธร มาให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009 เมื่อ 20 ก.ค.2552
วิทยากรภายนอก มาช่วยสอนนักเรียนเรื่อง งานปั้น เมื่อ 3 สิงหาคม 2552
ปั้นหุ่นม้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า เมื่อ 29 กรกฎาคม 2553
แฟ้มภาพย้อนหลัง : ภาพกิจกรรมเก่าๆ ของ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
จับฉลากแลกของขวัญวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง เมื่อ 30 ธันวาคม 2551
วันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เมื่อ 10 มกราคม 2552
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน 5 โรงเรียนในสังกัด ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร เมื่อ 14 มกราคม 2552
การแข่งขันกีฬานักเรียน 5 โรงเรียนในสังกัด ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร เมื่อ 14 - 15 มกราคม 2552
ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ที่ค่ายลูกเสือดงสะเดา อ.เมืองยโสธร เมื่อ 30 - 31 มกราคม 2552
นักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาที่ธาตุก่องข้าวน้อย ที่ บ้านตาดทอง อ.เมืองยโสธร เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2552
ลูกเสือสำรองจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2552
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง เข้ารับการอบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้

ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, นางเพ็ญศรี มีแก้ว และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการครูในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 จากเครือข่ายที่4 (ศูนย์เจ้าเสด็จ) เข้าร่วมรับการอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 93 คน โดยมีเป้าหมายการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูผู้สอนทุกชั้น และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 09.30 น. นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง, และคณะครู ได้ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร การจัดประชุมในวันนี้ มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากกว่า 60 คน และมีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น การจัดครูเข้าสอนตามชั้นเรียน, หลักสูตรสถานศึกษา, การพัฒนาด้านบุคลากร และการพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียน, การจัดซื้อหนังสือเรียน, การจัดซื้อชุดนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง อนึ่ง ในปีการศึกษา 2555 นี้ จำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้ลดจำนวนลงหลายคน จากการสำรวจ ล่าสุดพบว่า ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะเป็นวันเปิดภาคเรียนใหม่วันแรก จะมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 66 คน เนื่องจากจำนวนประชากรที่เกิดใหม่ในหมู่บ้าน "ลดน้อยลง" เรื่อยๆ
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน วันปิดเทอมภาคเรียนที่2

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน วันปิดเทอมภาคเรียนที่2

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เป็นการส่งท้ายวันปิดเทอม ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองแสง เมนูอาหารคือ "สุกี้" เด็กๆ มีความสุข ที่ได้กินอาหารแปลกๆ และอร่อย
ทีมนักกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแสง คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 3 ใบ

ทีมนักกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแสง คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 3 ใบ ในการแข่งขันกีฬาที่ ต.หนองเรือ

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ทีมนักกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑรานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาสีนวล ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร หรือ "หนองเรือ - สิงห์" เกมส์ โดยมีทีมนักกีฬานักเรียนจาก 2 ตำบล คือ จาก ต.หนองเรือ กับ ต.สิงห์ มาแข่งขันชิงความเป็นเจ้านักกีฬากัน

ผลการแข่งขัน ทีมกองทัพนักกีฬานักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองแสง คว้าชัย ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 3 ใบ คือ 1.ถ้วยชนะเลิศกีฬาฟุตซอล ชาย 2.ถ้วยชนะเลิศกีฬาตะกร้อ ชาย 3.ถ้วยชนะเลิศกองเชียร์...ท่าน ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, คณะครู, และนักเรียนทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ต่างก็มีความสุขใจ และดีใจในความสำเร็จ ในครั้งนี้

นักเรียนแห่กันหลอน งานบุญผะเหวด บ้านหนองแสง ปี 2555

นักเรียนร่วมสืบสานงานประเพณีในท้องถิ่น "แห่กันหลอน" งานบุญผะเหวด บ้านหนองแสง ปี 2555

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ด้วยการ "แห่กันหลอน" ในวันงานประเพณีบุญผะเหวด บ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นักเรียนได้ร่วมกันบริจาคทาน ทำบุญที่วัดและได้ร่วมฟังธรรมเทศนา ที่วัดบ้านหนองแสง

อนึ่ง "งานบุญผะเหวด" เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "บุญแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง" หรือ "งานบุญเทศน์ มหาชาติ"
นักเรียน ชั้น ป.1-ป.5 ไปสอบ Las และสอบ Nt ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านสิงห์

นักเรียน ชั้น ป.1-ป.5 โรงเรียนบ้านหนองแสง ไปสอบ Las และสอบ NT ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านสิงห์

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้นำนักเรียน ชั้น ป.1-ป.5 โรงเรียนบ้านหนองแสง ไปสอบ Las และสอบ Nt ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านสิงห์ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร การสอบในครั้งนี้ เป็นการทดสอบวัดผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนระดับชาติ ชั้น ป.1-ป.2-ป.4-ป.5 สอบ Las ส่วนชั้น ป.3 สอบ NT อนึ่ง ในการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสิงห์ ในครั้งนี้ มี 3 โรงเรียนมาใช้สนามสอบแห่งนี้ร่วมกัน คือ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสิงห์ 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ในภาพ : นักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 13 คน โรงเรียนบ้านหนอง ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก ข้างป้ายโรงเรียนบ้านสิงห์...เด็กๆหลายคน บอกคุณครูว่า ข้อสอบ ยาก
นักกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลฯ ในรอบคัดเลือก

ทีมนักกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแสง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลฯ ในรอบคัดเลือก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้นำทีมนักกีฬาของโรงเรียนบ้านหนองแสง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลฯ ในรอบคัดเลือก ที่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอล และที่เห็นในภาพ เป็นการแข่งขันตะกร้อ การแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือกวันนี้ ผลปรากฎว่า ทีมนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านหนองแสงชนะเลิศ 2 รายการ คือ ฟุตบอลชาย กับ ตะกร้อชาย

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร ร่วมเข้าค่ายวิชาการ

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร ร่วมเข้าค่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 ท่าน ผอ.ไพรัช ไศลบาท เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นักเรียนในชั้น ป.6 จำนวน 6 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองแสง, โรงเรียนบ้านหนองไร่, โรงเรียนบ้านหนองเรือ, โรงเรียนบ้านนาสีนวลฯ โรงเรียนบ้านดอนกลองฯ, โรงเรียนบ้านหนองสรวง การจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองแสง ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองแสง ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นายประดิษฐ์ ขันเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และนายสุพจน์ เครือนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร (ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแสง) ขณะให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองแสง ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, เปตอง, ตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส
ครูประจำชั้น..เชิญ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน มาเล่า "ประวัติบ้านหนองแสง"...ให้นักเรียนฟัง

ครูประจำชั้น..เชิญ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน มาเล่า "ประวัติบ้านหนองแสง"...ให้นักเรียนฟัง

เมื่อชั่วโมงเรียนตอนบ่าย วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 พ่อใหญ่จันทร์ แสงแก้ว อายุ 91 ปี ซึ่งเป็นคนแก่ คนเฒ่ารุ่นเก่าๆ ในหมู่บ้านหนองแสง และเป็นนักเรียนรุ่นราวคราวเดียวกัน กับ "หลวงปู่สอ" วัดบ้านหนองแสง มาเล่าเรื่อง "ประวัติบ้านหนองแสง" ว่าหมู่บ้านหนองแสง ของเรา..มีประวัติความเป็นมาอย่างไร..ให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.2-ป.3 ฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

พ่อใหญ่จันทร์ แสงแก้ว กล่าวตอนหนึ่งว่า..."คนบ้านหนองแสง ตอนแรกๆ มาจาก...คนบ้านหนองคู...เริ่มแรก มี 4-5 คน ย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อน คือมีพ่อใหญ่แก้ว, พ่อใหญ่กันหา, พ่อใหญ่พู, พ่อใหญ่แพทย์พัน, และพ่อใหญ่ฮุ๊ด...ได้ย้ายถิ่นฐาน จากบ้านหนองคู มาอยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นที่นา คือมาอยู่ทุ่งนา......"

และพ่อใหญ่จันทร์ แสงแก้ว ได้พูดกับนักเรียน ตอนหนึ่ง...ว่า "ในตอนที่...พ่อยังเป็นเด็กน้อย...อายุได้ประมาณ 6 ปี....พ่อใหญ่แก้ว บอกพ่อว่า...พวกเพิ่นได้พากันมาตั้งบ้านอยู่ที่นี่ได้ 30 ปีแล้ว...."

การเชิญวิทยากร มาเล่า.."ประวัติของหมู่บ้านหนองแสง" ให้นักเรียนฟังในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบว่า ผู้ใหญ่บ้านหนองแสง คนปัจจุบัน คือ นายสุพจน์ เครือนิล ...เป็น "ผู้ใหญ่บ้าน" คนที่ 5 ของหมู่บ้านหนองแสง

(หมู่บ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ก่อตั้งหมู่บ้านมาแล้วประมาณกี่ปี ?.....)
กิจกรรมนักเรียน เรียนศีลธรรมกับพระ ในทุกบ่ายวันศุกร์

นักเรียนชั้น ป.3-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง เรียนศีลธรรมกับพระ ทุกบ่ายวันศุกร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ท่านพระมหาประมวล อัคคะธัมโม ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ขณะมาปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อนึ่ง กิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของโรงเรียน ที่คุณครูจงใจ เวชกามา ครูผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน

กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแบบไม่ค้างคืน


กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองแสง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแบบไม่ค้างคืน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและกองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแบบไม่นอนค้างคืน ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร มีกิจกรรมการทดสอบตามฐานต่างๆหลายฐาน เช่น ฐานกฎและคำปฏิญาณ, ฐานระเบียบแถว, ฐานเงื่อน, ฐานปฐมพยาบาล, ฐานเกมและนันทนาการ ผลการทดสอบลูกเสือสำรองทุกหมู่ ทุกนาย ผ่านการประเมิน

โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2555


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2555
เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ณ ลานสนามโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร กลางคืนเวลาประมาณ 19.00 น. มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้น อนุบาล-ชั้น ป.6 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนในหมู่บ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน เด็กๆทุกคนได้รับแจกทุนการศึกษา และได้รับแจกขนม คนละมากมาย


นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน


นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน
เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555 นางนงเยาว์ วงศ์ปัดสา เจ้าหน้าที่ทันต จากโรงพยาบาลตำบลสิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้มาตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ผลการตรวจพบว่า นักเรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันหลายคน

โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดกิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2555โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดกิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ "วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2555"

(ภาพบน - และล่าง) เมื่อตอนเช้า วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2554 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, คณะครู และนักเรียน ชั้น อนุบาล-ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในโอกาส "วันส่งท้ายปีเก่า 2554 - ต้อนรับปีใหม่ 2555" ณ ลานสนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ


กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านหนองแสง เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554


4 โรงเรียนในสังกัด ตำบลสิงห์ อ.เมืองยโสธร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือร่วมกัน
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 ผู้บังคับบัญชา และกองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านหนองแสง, โรงเรียนบ้านหนองไร่, โรงเรียนบ้านหนองขอนฯ, โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ รวม 4 โรงเรียนในสังกัด ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือดงสะเดา บ.สะเดา ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมหลายเรื่อง เช่น การเสนอขอรื้ออาคารเรียนหลังเก่า, การระดมทุนหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่, และ ฯลฯ

นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร อบอุ่นร่างกาย ก่อนฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ


ครูพานักเรียนอบอุ่นร่างกาย ก่อนฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ ในชั่วโมงกีฬา
เมื่อเวลาประมาณ 14.20 น. วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2554 ในชั่วโมงเรียนกีฬา นายจงใจ เวชกามา ครูประจำชั้น ป.5 นำนักเรียนชั้น ป.5 อบอุ่นร่างกาย ท่าต่างๆ 2-3 ท่า ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ก่อนฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ ณ ลานกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร วันนี้ คุณครูจงใจ เวชกามา สอนทักษะเรื่อง การเสิร์ฟตะกร้อข้ามตาข่าย


นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ทุกชั้นช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารเรียน


นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านหนองแสง ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ร่วมกับนักเรียนชั้นอื่นๆ

เมื่อตอนเช้า วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เด็กชายขวัญชัย จันทสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.2 และเพื่อนๆร่วมชั้น ป.2 ได้ช่วยกันเก็บใบไม้ และเศษขยะรอบๆอาคารเรียน บริเวณที่ชั้น ป.2 รับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์-ศุกร์

25 พฤศจิกายน 2554 "วันวชิราวุธ" ปี 2554


โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จัดกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันวชิราวุธผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

(ภาพบน และล่าง)
: เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง, ผู้บังคับบัญชาและกองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันวชิราวุธ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

สถาบันส่งเสริมฯ มาขอถ่ายภาพ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร


"สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" จาก กทม. มาถ่ายภาพกิจกรรมการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2554 นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้ให้การต้อนรับ นายสมบัติ รักสกุล เจ้าหน้าที่จาก "สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" จาก กทม. (เว็บไซต์: www.pidthong.org) ที่มาขอถ่ายภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องเรียนชั้น ป.1 และชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร วันนี้ นักเรียนชั้น ป.1 มาเรียน 3 คน ลา 1 คน ส่วนนักเรียนชั้น ป.2 มาครบทั้ง 11 คน

อนึ่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ซึ่งเป็นนักเรียนปลายทาง...ได้เรียนทางไกลผ่านทีวีพร้อมๆกัน กับนักเรียนต้นทาง ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2549 - เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้...เป็นเวลา 5 ปีแล้ว

และ 5 ปี ที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นการพิสูจน์แนวความคิดที่ว่า.... "แมวสีใดไม่สำคัญ ขอเพียงให้มันสามารถ...จับหนูได้" ....จะเรียนด้วยวิธีใด ล้วนใช่...ขอเพียงให้เด็ก ป.1 มันสามารถ..อ่านออก เขียนได้...ฯลฯ


โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ปี 2554


กิจกรรม "วันลอยกระทง ปี2554"

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี "วันลอยกระทง ปี2554" โดยการส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์กระทง จากใบตองกล้วย และวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในชุมชนท้องถิ่น จากนั้นคณะครูได้นำนักเรียนทั้งหมดไปลอยกระทง ณ สระน้ำใหญ่ ข้างๆสนามกีฬา ของ โรงเรียนบ้านหนองแสง นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ...ลุ้นว่า กระทงของตัวเอง...จะลอยน้ำ หรือจะจมน้ำ...

ป.1-ป.6 ได้ประดิษฐ์กระทงกันทุกคน...ส่วนน้องๆ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลบางคนซึ่งไม่ได้ทำกระทง ก็ขอเข้าแถว ขอร่วมไปดูกระทงลอยน้ำด้วย...ก็เป็นความสุขในอีกแบบหนึ่ง

โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ได้รับอุปกรณ์การเรียนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


โรงเรียนบ้านหนองแสง ได้รับอุปกรณ์การเรียนจาก "มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"

เมื่อเช้า วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 คุณครูประทวน สารกุล และนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยความดีใจยิ่ง เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนบ้านหนองแสงได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเรียนหลายรายการ จาก "มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" มี ทีวีสีใหม่ 6 เครื่อง, จานรับสัญญาณ 1 ชุด, อุปกรณ์ ฯลฯ 3 กล่อง, และหนังสือคู่มือครูฯ เทอม2 ปีการศึกษา2554 อีกจำนวน 4 เล่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง อุปกรณ์การเรียนทั้งหมดเหล่านี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้รับเมื่อตอนโรงเรียนปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ใหม่ๆ คือเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ช่วงนั้น ปิดเทอม เด็กๆ ยังไม่ได้เห็นสิ่งของ...พอโรงเรียนเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2554...เมื่อเด็กๆได้เห็นทีวีใหม่ อุปกรณ์การเรียนใหม่...พวกเด็กๆต่างพากันดีอกดีใจยิ่ง

ขอเรียนว่า โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนทางไกลผ่านทีวี กับ "โรงเรียนวังไกลกังวล" เริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2549...เรื่อยมา จนกระทั้งถึงปัจจุบันนี้...

5 ปี ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองแสง "ลงทุน" ด้วยการ "พึ่งตัวเอง" มาตลอด...วันนี้ โรงเรียนบ้านหนองแสง ดีใจมากๆ ที่ "มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" ได้เอื้อมมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ


นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ ศูนย์เครือข่ายที่ 3 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับต่อไป

ในภาพ : เด็กหญิงยุภาพร ธงชัย และเด็กหญิงจุฬาพร ไชยศรี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ขณะเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางพลศึกษา ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 8 โรงเรียน ผลการแข่งขันในกิจกรรมนี้ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสิงห์ อ.เมืองยโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อนึ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหลายกิจกรรม


สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน รุ่นที่ 5


การอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน ด้วยโปรแกรม php fusion v7 รุ่นที่ 5

ในภาพ : นายกฤตนัย ไชยดี, นางวชิรา ทองเอก ครูโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร, นางจันทร์แรม กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ขณะเข้ารับการอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 คน การอบรมในครั้งนี้ มีนายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว, และคณะเป็นวิทยากร


สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน รุ่นที่ 4


การอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน ด้วยโปรแกรม php fusion v7 รุ่นที่ 4

ในภาพ : นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยส.1, นายพงษ์เทพ เพียรทำ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเป่ง อ.คำเขื่อนแก้ว, และเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ขณะเข้ารับการอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 คน การอบรมในครั้งนี้ มีนายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว, และคณะเป็นวิทยากร


สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน รุ่นที่ 3


การอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน ด้วยโปรแกรม php fusion v7 รุ่นที่ 3

ในภาพ : เป็นบรรยากาศในการอบรมทำเว็บ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 37 คน การอบรมในครั้งนี้ มีนายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว, และคณะเป็นวิทยากร
ภาพล่าง : เพื่อนร่วมรุ่น อบรมทำเว็บรุ่นที่ 3 จำนวนหนึ่งได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน รุ่นที่ 2


การอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน ด้วยโปรแกรม php fusion v7 รุ่นที่ 2

ในภาพ : เป็นบรรยากาศในการอบรมทำเว็บ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมตุ้มโฮม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขค 1 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในรุ่นที่ 2 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 35 คน การอบรมในครั้งนี้ มีนายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว, นายถาวร เพ็งธรรม, และคณะเป็นวิทยากร

การอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน ที่ สพป.ยส.1 รุ่นที่ 1การอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน ด้วยโปรแกรม php fusion v7 รุ่นที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนต่างๆในสังกัด สพป.ยส.1 ซึ่งสมัครเข้ารับการอบรมด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร นำความรู้ที่ได้รับในด้านเทคโนโลยีนี้กลับไปพัฒนาหน่วยงานของตน ได้มีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆสมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก เกินกว่าเป้าหมายที่ทางฝ่ายผู้จัดคาดการณ์ไว้ จึงต้องประกาศปิดรับสมัคร รับเพียง 5 รุ่น ราวๆรุ่นละประมาณ 30 คน, ใช้เวลาในการอบรม รุ่นละ 3 วัน

ในภาพ : เป็นบรรยากาศในการอบรมทำเว็บ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขค 1 การอบรมในครั้งนี้ มีนายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว, นายถาวร เพ็งธรรม, และคณะเป็นวิทยากร

กรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร


นักเรียนตอบคำถาม ของคณะกรรมการประเมินเรื่องวิธีการทำข้าวต้มผัด จากกล้วยสุกของโรงเรียน
เมื่อตอนบ่าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง,คณะครู, นักเรียน และผู้นำชุมชนในหมุ่บ้านหนองแสง ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จำนวน 2 ท่านคือ ท่าน ผอ.สุวรรณ เทียบศรี, และท่านศึกษานิเทศก์ นิรันดร์ พลเกตุ ที่ได้มาประเมินฯโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ในภาพ : เด็กชายธนากร ศรีธรรมมา, เด็กชายธราดล บุญทศ นักเรียนชั้น ป.6 ขณะกำลังตอบคำถามของคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เรื่อง วิธีการทำข้าวต้มจากกล้วยสุกของโรงเรียน ว่ามีวิธีการทำอย่างไร ? พร้อมทั้งได้สาธิต "วิธีการห่อข้าวต้ม" ให้คณะกรรมการทั้งสองท่านดู ซึ่งในวันนี้ ทางโรงเรียนบ้านหนองแสงได้จัดฐานกิจกรรมต่างๆไว้เป็นการปฏิบัติจริง หลายฐานกิจกรรม เช่น ฐานกิจกรรมตัดผมชาย, ฐานกิจกรรมตัดผมหญิง, ฐานกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานชีวภาพ, ฐานกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ, ฐานกิจกรรมกลองยาวนักเรียน, ฐานกิจกรรมกรอบรูปวิทยาศาสตร์, และฯลฯ

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้านักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง


กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้านักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันในตอนเที่ยง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2554 เด็กชายธนากร ศรีธรรมมา นักเรียนชั้น ป.6 และเพื่อนๆร่วมทีมงานอีกจำนวน 3 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ขายของร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ได้มาทำหน้าที่เพื่อเตรียมขาย ดินสอ, ยางลบ, ไม้บรรทัด, และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ณ ห้องสหกรณ์ร้านค้านักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อนึ่ง หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เด็กนักเรียนชั้นต่างๆในโรงเรียนจะมาซื้อของเป็นประจำ โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เรามีทุนน้อย...สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็มีน้อย มีขายเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น ครูผู้รับผิดชอบดูแลโครงการกิจกรรมนี้คือ คุณครูดวงจันทร์ ขันเงิน


กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองแสง : กิจกรรมตัดผมนักเรียนชาย


โครงการ : กิจกรรม ตัดผมนักเรียนชาย
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เด็กชายเทียนชัย สมจิตร นักเรียนชั้น ป.6 ขณะกำลังตัดผมให้แก่ เด็กชายนภัสกร บุญทศ นักเรียนรุ่นน้องชั้น ป.4 ณ ห้องตัดผมนักเรียนชาย โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โครงการหรือกิจกรรมนี้โรงเรียนบ้านหนองแสงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว โดยใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณ 1 ชั่วโมง ในชั่วโมงสุดท้ายทุกๆ วันอังคาร ระหว่างเวลา 14.30 น.-15.30 น.เป็นประจำ เดิมทีเมื่อหลายปีก่อน เริ่มปีแรกๆ ก็จ้างวิทยการภายนอกมาสอนให้ สอนการตัดผมจนนักเรียนสามารถตัดผมให้แก่เพื่อนๆนักเรียนได้ ในปัจจุบัน ครูผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมนี้คือ คุณครูขนิษฐา วรพันธ์


กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองแสง : กิจกรรมตัดผมนักเรียนหญิง


โครงการ : กิจกรรม ตัดผมนักเรียนหญิง
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เด็กหญิงจุฬาพร ไชยศรี นักเรียนชั้น ป.6 ขณะกำลังตัดผมให้แก่ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงดารา นักเรียนร่วมชั้น ป.6 ด้วยกัน ณ ห้องเสริมสวยตัดผมหญิง โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อนึ่งโครงการกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการตัดผมทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เป็นโครงการอันเดียวกันมีชื่อรวมกันเรียกว่า "กิจกรรมตัดผมชาย-หญิง" ครูผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมนี้คือ คุณครูขนิษฐา วรพันธ์


นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ทดสอบภาคปฏิบัติ วิชาคอมพิวเตอร์


นักเรียน ป.1 ทดสอบภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อตัวเอง คนละ 4 บรรทัด ในโปรแกรม Word
ในปีการศึกษา 2554 นี้ จำนวนนักเรียนลดน้อยลงกว่าทุกๆปี นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร มีจำนวนแค่เพียง 4 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 1 คน ครูประจำชั้นจึงได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์นำมาไว้ใช้สอนในชั้นเรียน จำนวน 3 เครื่องเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เกิดความคุ้นเคย และสะดวกใช้ แต่นักเรียนก็ยังไม่เก่งพอ ไม่กล้าพอที่จะใช้เครื่องคอมฯ ตามลำพังเพียงคนเดียว ยังต้องการอาศัย "ตัวช่วย" คือเรียนแบบ 2 คน ต่อ1 เครื่อง

ในภาพ
: เมื่อชั่วโมงตอนบ่าย วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554 ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ด้วยการให้นักเรียนแต่ละคน พิมพ์ชื่อของตนเองคนละ 4 บรรทัด ผลปรากฏว่า นักเรียนผ่านการประเมินทุกคน และคนที่เก่งที่สุดคือ เด็กชายถนอม สุทธิอาคาร ซึ่งสามารถเปิดเครื่องคอมฯ-ปิดเครื่องคอมฯ ใช้เครื่องคอมฯ ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ต้นกล้วยของนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร


เพื่อนนักเรียนร่วมชั้น ป.4 ร่วมแสดงความดีใจ ความสำเร็จในการปลูกต้นกล้วย
ต้นกล้วยที่ให้ผลดก หลายหวี ของเด็กหญิงพรรภัสสา สอนกลาง เลขที่ 11 ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งคุณครูประทวน สารกุล ได้ให้นักเรียนปลูกคนละ 1 ต้น โดยต้นกล้วยเหล่านี้ปลูกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ตามโครงการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ซึ่งเมื่อวันเวลาผ่านล่วงเลยมา 1 ปี ปรากฏว่า ต้นกล้วยที่นักเรียนปลูกไว้ได้ให้ผลิตผล น่าภูมิใจยิ่ง คุณครูและเด็กๆนักเรียนชั้น ป.4 ได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554


การอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1


สพป.ยโสธร เขต 1 อบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญให้กับข้าราชการครูทุกคนในสังกัด รวมประมาณ 200 คน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากร เช่น นายดิเรก ศรีวะโสภา, นายนิยม แก้วทอง, นายสุวรรณ บุญทศ, นางวัฒนา บุญเอก และคณะวิทยากรอีกหลายท่าน

ในภาพ : นายสุวรรณ บุญทศ ซึ่งเป็นวิทยากรอบรม ขณะกำลังบรรยายเรื่อง "เทคนิคที่ดีในการสอนวิชาภาษาไทย" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ไปดูการขยายพันธุ์ต้นไผ่


ครูนำนักเรียน ชั้น ป.4-5-6 ไปดูเทคนิควิธีการขยายพันธุ์และการปลูกต้นไผ่
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ครูจงใจ เวชกามา ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ไปดูการขยายพันธุ์และการปลูกต้นไผ่ ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง ของคุณลุงลักษณ์ ท้าวแก้ว บ้านหนองหงอก ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร


คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง ไปศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรครู ไปศึกษาดูงานเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2554 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ไปอบรมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบูรณาการหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ. ยโสธร โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่าน ผอ.สุวัฒน์ สาระวัน และคณะครูโรงเรียนบ้านสามเพีย อย่างดียิ่ง ณ โอกาสเดียวกันนี้ได้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆไปศึกษาดูงาน ชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนบ้านหนองแสง นำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ ม.อุบลฯครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ ม.อุบลฯ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2554 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้น ป.4 - 5 - 6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 คน ไปทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยศาสตร์แห่งชาติ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลฯ

สพป.ยโสธร เขต1 จัดอบรมการใช้ Windows Server 2008 และ TMG เมื่อ 17-19 สิงหาคม 2554สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Windows Server 2008 และ TMG
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Windows Server 2008 และ TMG มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ยส.1 ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2554 จำนวน 30 โรงเรียนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ใช้เวลาในการอบรมครั้งนี้ 3 วัน คือ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 โดยมี นายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว, นายบรรลุ วงษ์โสภา, นายถาวร เพ็งธรรม และคณะฯ เป็นวิทยากรในการอบรม

โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2554
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น วาดภาพ เขียนบัตรอวยพร แต่งกลอน เล่าเรื่อง เกี่ยวกับพระคุณของแม่

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร รับบริการตรวจสุพภาพฯ จากโรงพยาบาลประจำตำบล


นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ
เมื่อ เวลาประมาณ 10.30 น. วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่อนามัย 7 ท่าน จากโรงพยาบาลตำบลสิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้มาตรวจสุขภาพฟัน และสุขภาพร่างกายโดยทั่วๆไป ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง รวมจำนวน ทั้งสิ้น 77 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ


ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ ห้องประชุมครู โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554

สพป.ยส.1 จัดอบรม : เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทำเว็บไซต์


การอบรมจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานฯ ด้วยโปรแกรม PHP FUSION V7
นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นายสฤษดิ์ ทองบ่อ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน, และกลุ่มงานภายใน สพป.ยส.1 ทุกกลุ่มงานฯ ได้เข้าร่วมรับการอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทำเว็บไซต์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1 ณ อาคารห้องประชุมตุ้มโฮม สพป.ยส.1 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 19 21 กรกฎาคม 2554 โดยมี นายสงัด ตรันเจริญ, นายโอภาส มีแก้ว และคณะฯ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

15 - 16 กรกฎาคม 2554 วันสำคัญทางพุทธศาสนา ::: ครู นักเรียน ไปร่วมฟังธรรมเทศนาที่วัดบ้านหนองแสง


ร่วมฟังธรรมเทศนาที่วัด เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" และ"วันเข้าพรรษา" ปี 2554
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสง,คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 คน ได้ร่วมกันไปทำกิจกรรมทางศาสนาทำบุญที่วัด ด้วยการฟังธรรมเทศนา ที่วัดป่าบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เนื่องในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 เป็นวัน"อาสาฬหบูชา" และวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นวัน "เข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของไทย

นักเรียนชั้น ป.5 ฝึกทักษะกีฬาตะกร้อ ในชั่วโมงเรียนกีฬา วันพุธ


ฝึกทักษะลูกโหม่ง
เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ ลานสนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ครูจงใจ เวชกามา นำนักเรียนชั้น ป.5 ลงสนามในชั่วโมงเรียนกีฬา ฝึกซ้อมทักษะกีฬาตะกร้อ ซึ่งวันนี้เรียนเรื่องเทคนิคการโหม่งลูกตะกร้อ ก่อนที่จะลงเล่นตะกร้อกันในสนามจริง ครูจงใจ เวชกามา ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มได้ทดลองฝึกซ้อมการโยนลูกขึ้น แล้วลองใช้ศีรษะของตนโหม่งลูก เพื่อสร้างความเคยชิน ซึ่งเทคนิคการโหม่งลูกตะกร้อ นี้ มีหลากหลายรูปแบบ ในชั่วโมงกีฬาของทุกวันพุธ ครูจงใจ ซึ่งเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกีฬาตะกร้อ จะมีเทคนิคใหม่ๆ มาแนะนำนักเรียนอยู่เป็นประจำ นักเรียนทั้งสนุก ทั้งเหนื่อย

นักเรียนชั้น ป.4 ฝึกซ้อมทบทวนการพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Word


ทบทวน การใช้โปรแกรม Word
ครูประทวน สารกุล ขณะกำลังแนะนำนักเรียนชั้น ป.4 เรื่อง การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Word เช่น การใช้แป้นคีบอร์ด, การพิมพ์ตัวอักษรตัวบน ตัวล่าง ที่แป้นพิมพ์, การเว้นวรรคตอน, การขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่, การเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร, การเซฟข้อมูลงานที่พิมพ์ไว้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ. ยโสธร เมื่อชัวโมงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในภาคบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 วันนี้ มีน้องๆ นักเรียนชั้น ป.3 หลายคนมาร่วมแจมด้วย ขอเข้ามาดูพี่ๆ ป.4 พิมพ์งาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสง ทำพีธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


1 กรกฎาคม 2554 :: วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ ลานสนามโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อเวลาประมาณ 09.50 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสง ขณะกำลังยืนตรงต่อหน้าท่านประธานในพิธี จากนั้นจึงเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2554 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ มีความสำคัญเป็นมาอย่างไร คลิกอ่านความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขบวนนางรำและคณะกลองยาวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศ


นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในท้องถิ่น
เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ครูเพ็ญศรี มีแก้ว และคณะครูได้นำคณะขบวนฟ้อนนางรำและคณะกลองยาวนักเรียน จำนวน30 คนจากโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟในท้องถิ่น ณ บ้านกุดระหวี่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

งานนี้ มีขบวนนางรำและคณะกลองยาวนักเรียนจากโรงเรียนในท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 โรงเรียน คือ 1.ขบวนนางรำ กลองยาวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง 2.ขบวนนางรำ กลองยาวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนฯ 3.ขบวนนางรำ กลองยาวนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 4.ขบวนนางรำ กลองยาวนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกฯ ผลการประกวดแข่งขัน ขบวนนางรำและคณะกลองยาวนักเรียนจากโรงเรียนหบ้านหนองแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล เงินสด 8,000 บาท


โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

งานพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2554

นักเรียนชั้น ป.2 ร่วมกันทำกิจกรรม ทำความสะอาด ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแสง


นักเรียนทุกชั้น ช่วยกันทำความสะอาด ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแสง


ในภาพ : เด็กหญิงชญาดา ลูกเงาะ หัวหน้าชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขณะกำลังนำเพื่อนนักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน ช่วยกันทำความสะอาด เก็บใบไม้ เศษกระดาษ ในบริเวณพื้นที่ ที่ชั้น ป.2 รับผิดชอบ เมื่อตอนเช้า ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554

โรงเรียนบ้านหนองแสง ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย : เรียนทางไกลผ่านทีวี กับ โรงเรียนวังไกลกังวลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง : เรียนทางไกลผ่านทีวี กับโรงเรียนวังไกลกังวล
นักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งเป็นนักเรียนปลายทาง โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขณะกำลังเรียนวิชาภาษาไทย ท11101 ซึ่งสอนโดยคุณครูฉันทนา เกษทอง เรื่อง ทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว คือ ก - ฮ โดยเรียนผ่านทางทีวี พร้อมๆกันกับนักเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2554 เด็กๆสนใจเรียนดี อนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางทีวี กับโรงเรียนวังไกลกังวล มา 5 ปีแล้ว คือ เริ่มเรียนผ่านทางทีวีตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2549 - จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

18 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนบ้านหนองแสง เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

วันเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ขณะกำลังรับประทานอาหารกลางวันมื้อเที่ยงวันแรก ณ ที่ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 โดยมีครูขนิษฐา วรพันธ์ ครูเวรประจำวันดูแลอย่างใกล้ชิด

สพป.ยส.1 ประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554ประชุม รร.ในสังกัด สพป.ยส.1 ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาก สพฐ.
(ภาพบน - และล่าง) : นายสงัด ตรัญเจริญ, นายพัลลพ โพธิ์กฎ, นายโอภาส มีแก้ว, นายศิริ ประเสริฐ, นายบรรลุ วงษ์โสภา ร่วมการประชุมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ยส.1 จำนวน 34 โรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ในปีนี้ สพป.ยส.1 ได้รับจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์ในวงเงิน 13,128,700 บาท สำหรับโรงเรียนใน อ.เมืองยโสธร ได้รับจัดสรร จำนวน 11 โรงเรียนได้แก่ 1.รร.บ้านกว้างท่าเยี่ยม, 2.รร.บ้านค้อเหนือ,3.รร.บ้านดอนกลอย, 4.รร.บ้านดู่ทุ่งคำบอน, 5.รร.บ้านเชือก, 6.รร.บ้านตาดทอง, 7.รร.บ้านทุ่งแต้, 8.รร.บ้านคำเม็ก, 9.รร.บ้านตับเต่า, 10.รร.บ้านสว่างเชียงหวาง, 11.รร.บ้านหนองเป็ด

โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน


นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดกิจกรรม อบรมการขับร้องกาพย์เซิ้งบั้งไฟให้กับนักเรียนในโรงเรียน

โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษาสู่การเรียนรู้ฯ ปีงบประมาณ 2554
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง, คณะครู, และนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 62 คน ได้จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษาสู่การเรียนรู้และหมู่บ้านวัฒนธรรมนำร่อง
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554
ในภาพ : หลังการอบรมคณะกลองยาวและคณะนางรำเซิ้งบั้งไฟนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ครูโรงเรียนละ 1 คน จากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จัดโดย สพป.ยส.1 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองยโสธร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
ในภาพ : อ.ประยูร ใบบัว, อ.สงัด ตรัญเจริญ, และวิทยากรอีกหลายท่านได้ช่วยแนะนำผู้เข้าอบรมถึงที่แบบติดดิน

สพป.ยส.1 ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรมการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน


สพป.ยส.1 จัดอบรม : การอบรมเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาตนเอง
ผอ.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี, นายโอภาส มีแก้ว และคณะทีมงานวิทยากร ขณะกำลังดำเนินการอบรมครูผู้สอน จำนวน 33 คน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และการเรียนรู้จากสื่อสารสนเทศ การอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน (8 - 10 มีนาคม 2554) โดยใช้สถานที่ ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค 1 วัน และใช้สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการ ICT โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในภาพ : วิทยากรกำลังบรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูลจาก Internet

นักเรียนชั้น ป.6 สอบ NT (National Test) )สอบ NT : การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2553
นักเรียนชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน 11 คน และนักเรียนชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม จำนวน 19 คน รวมนักเรียนที่สอบในห้องนี้ทั้งสิ้น 30 คน ขณะกำลังทำข้อสอบ NT ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านสิงห์ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 โดยมีคุณครูที่เป็นกรรมการคุมสอบดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบ NT คืออะไร คลิกดูคำตอบที่นี่

กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม แบบไม่ค้างคืน

การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม แบบไม่นอนค้างคืน
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 กองลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ในภาคกลางวันแบบไม่นอนค้างคืน มีการทดสอบเพื่อผ่านการประเมินตามฐานทดสอบต่างๆ เช่น ฐานกฎและคำปฏิญาณ, ฐานปฐมพยาบาล, ฐานนันทนาการ, ฐานการผูกเงื่อน สรุปผล-ลูกเสือสำรองสี่หมู่ ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกหมู่
ในภาพ : ลูกเสือสำรองหมู่สีแดง จำนวน 8 นาย กำลังทดสอบการผูกเงื่อนพิรอด อย่างเอาจริงเอาจัง

โรงเรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนา ถนนทางเดินของนักเรียน...ระหว่างอาคารเรียนหนึ่ง กับ อาคารเรียนสอง

ครูทำเพื่อเด็ก : ภาพนี้ ถ่ายจาก บนชั้นสอง ของอาคารเรียนหลังที่ 1
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ครูโอ..ได้มีโอกาสแวะไปดู ระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนบ้านหนองทองหลางฯ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ไปเห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนฯ โดยเฉพาะถนนทางเดินของนักเรียน ที่เชื่อมระหว่างอาคารเรียนหนึ่ง กับ อาคารเรียนสอง เป็นถนนทางเดินเทคอนกรีต มีหลังคาทำด้วยเสาไม้แดง มุงกระเบื้อง แบบมีศิลป์ และมีประโยชน์คุ้มค่า ขอชม ท่าน ผอ.เสรี ใจเอื้อ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองทองหลางฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

นักเรียนชั้น ป.2 นำข้อสอบ Las ปีการศึกษาที่ผ่านมา มาฝึกซ้อมทำข้อสอบ

ชั้น ป.2 ฝึกทำข้อสอบ Las ก่อนจะสอบจริงในต้นเดือน มีนาคม นี้
นางสำรี สารกุล ครูประจำชั้น ป.2 หาเวลาว่างนำข้อสอบ Las ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้นักเรียนลองฝึกทำข้อสอบ
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เมื่อ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เด็กๆ บอกคุณครูว่า ข้อสอบ ยาก

นักเรียนชั้นป.5 เรียนคอมพิวเตอร์ บนรถ Computer Mobile Unit ของ สพป. ยโสธร เขต1นักเรียนใช้บริการ จาก รถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Computer Mobile Unit

นักเรียนชั้นป.5 จำนวน 14 คน ขณะกำลังเรียนคอมพิวเตอร์ บนรถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ของ สพป.ยส.1
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธรนักเรียนชั้น อนุบาล1-ชั้น ป.6 รับการตรวจสุขภาพฟัน
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาล ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร มาตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ชั้นอนุบาล-ชั้น ป.6
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ผลตรวจ พบฟันมีปัญหาหลายคน

ครูและนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองแสง ร่วมกันติวเข้ม เพื่อเตรียมตัวสอบ Lasครูประจำชั้น ป.5 ขยันหาเวลาว่างในทุกๆวัน ติวเข้ม แนะนำแนวข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบ Las
นายจงใจ เวชกามา ครูประจำชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขณะนำข้อสอบ Las เก่า ของปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว มาทดลองให้นักเรียนชั้น ป.5 ได้ร่วมกันฝึกคิด เลือกตอบคำถาม เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2554

นักเรียนชั้น ป.4 ถอนหญ้า กำจัดวัชพืช และพรวนดินแปลงผักสวนครัวของตนเอง ในโรงเรียนบ้านหนองแสงแปลงผักสวนครัวนักเรียน มีทั้งทดลองปลูกในกระถางแบบแขวนห้อยไว้
ครูประทวน สารกุล แนะนำนักเรียนชั้น ป.4 ถอนหญ้า กำจัดวัชพืช และพรวนดินแปลงผักสวนครัวของนักเรียน
ณ บริเวณพื้นที่เล็กๆที่ปรับเป็นสวนผัก ภายในโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2554

กิจกรรม "การแข่งขันกีฬานักเรียน 5 โรงเรียนในตำบลสิงห์" อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรกีฬาประจำปี : การแข่งขันกีฬานักเรียน 5 โรงเรียนใน ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2554 ทัพนักกีฬาจากโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนในสังกัด ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแสง, โรงเรียนบ้านหนองไร่,โรงเรียนบ้านหนองขอนฯ,โรงเรียนบ้านสิงห์,โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ ได้มาร่วมการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไร่ โดยแต่ละปีได้เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ปีนี้ รร.บ้านหนองไร่เป็นเจ้าภาพ
ในปีนี้ ได้ตั้งชื่อกีฬาประจำปีว่า "หนองไร่เกมส์" ในภาพ : เป็นขบวนพาเหรดอันสวยงาม ของ รร.บ้านหนองไร่

โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2554
เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2554 ในงานนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง ในภาพ : เป็นการแข่งขันเกมชักเย่อ กีฬาพื้นบ้านของไทย

โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดกิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ วันส่งท้ายปีเก่า 2553-ต้อนรับปีใหม่ 2554นักเรียนชั้น อนุบาล-ชั้น ป.6 ร่วมกิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ วันส่งท้ายปีเก่า 2553-ต้อนรับปีใหม่ 2554
ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2553

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ภายในโรงเรียนบ้านหนองแสง ประจำปีการศึกษา 2553การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2553 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างกลุ่มสีแดง-กลุ่มสีเขียว-กลุ่มสีเหลือง โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น เปตอง, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ ในภาพ....เป็นการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระหว่างนักกีฬาสีเขียว-กับสีเหลือง

โรงเรียนบ้านหนองแสง แจกเสื้อกีฬาสี ให้แก่นักเรียนทุกคน..ฟรีแจกฟรี..ครบทุกคน ตามนโยบายของรัฐบาล
ครูเพ็ญศรี มีแก้ว กับครูจิตติมา กำลังแจกเสื้อกีฬาสี คนละ 1 ตัว ให้แก่นักเรียนชั้น อนุบาล - ชั้น ป.6
ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ ตอนเช้า วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553

นักเรียน ชั้น ป.5 ขณะกำลังรดน้ำแปลงผักสวนครัวของตนเด็กชาย ธราดล บุญทศ นักเรียนชั้น ป.5 และเพื่อนๆ ขณะกำลังรดน้ำแปลงผักสวนครัวที่ตนเองรับผิดชอบ
ณ แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ เช้าวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2553

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ทำพิธีถวายราชสดุดี ร.6คณะครู และกองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในพิธีถวายราชสดุดี ร.6
ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2553

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ฝึกซ้อมการประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติฝึกทักษะ : นักเรียน แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกซ้อมการประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ
นักเรียน ชั้น ป.3 - ป.4 โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝึกซ้อมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553

นักเรียนเตรียมดิน ทำแปลงผักเพื่อปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนฝึกปฏิบัติจริง : นักเรียนเตรียมดิน ก่อนปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน
ครูประทวน สารกุล ขณะพานักเรียนชั้น ป.4-5-6 ขุดดิน เตรียมดิน ทำแปลงผักเพื่อจะปลูกผักสวนครัว
ณ แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2553

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2553
ในงานนี้ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการ
(ในภาพ) ด.ช.วรวัช สุวรรณเพ็ชร, ด.ช.วินัย ขันเงิน, ด.ช.มนัส ศรีธรรมา นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแสง
ขณะเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม"วัดแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์เครือข่ายที่ 3
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสนามโรงเรียน วันเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2553นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสนามโรงเรียน
นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ช่วยกันทำความสะอาด
ณ บริเวณสนามโรงเรียน ในช่วงเวลาตอนเช้า ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนบ้านหนองแสง ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
ขณะกำลังทำข้อสอบภาคความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อตอนเช้า ชั่วโมงที่1 วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2553
โรงเรียนปิดเทอม วันที่ 9 ต.ค.2553 - 31 ต.ค.2553 และจะเปิดเทอมใหม่ภาคเรียนที่2 ในวันที่ 1 พ.ย.2553

เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองแสง ใช้เวลาว่าง อ่านหนังสือที่ห้องสมุด..ช่วงเช้า ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติความสุขของเด็ก อีกแบบหนึ่ง : เด็กๆ จำนวนหนึ่งใช้เวลาว่าง ด้วยการอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. ของเช้าวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2553 เด็กๆใช้เวลาว่างก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
หรือก่อนเรียนด้วยการเข้าไปนั่งอ่านหนังสือ ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
และอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เด็กๆมักจะเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นประจำคือ ช่วงหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม "ภาษาไทยวันละคำ" ตอนเช้า...ที่หน้าเสาธงชาติ ก่อนเข้าชั้นเรียนกิจกรรม ภาษาไทยวันละคำ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ตอนเช้า..หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ
ด.ช.ปณิธาณ อนุสรณ์ นักเรียนชั้น ป.5 ขณะกำลังออกมายืนหน้าแถว เพื่อพาเพื่อนๆ อ่าน "ภาษาไทยวันละคำ"
เมื่อ ตอนเช้า วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ครูเวรประจำวันจันทร์ สุ่มตรวจความสะอาดมือและเล็บของนักเรียนชั้น ป.6ครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน เอาใจใส่สุขภาพอนามัยนักเรียน
นายจงใจ เวชกามา ครูเวรประจำวันจันทร์ ขณะเดินสุ่มตรวจความสะอาดมือและเล็บ ของ นักเรียนชั้น ป.6
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ ตอนเช้า วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2553

คณะกรรมการประเมินห้องสมุดดีเด่น มาประเมินห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแสงนายพนม จิตตะยโศธร และคณะกรรมการประเมินห้องสมุดดีเด่นฯ
ขณะมาประเมินห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2553

สวนต้นกล้วยน้ำหว้า..ของ โรงเรียนบ้านหนองแสง เมื่อ ต้นเดือน กันยายน 2553สวนต้นกล้วยน้ำหว้า ของโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในเนื้อที่ ประมาณ 1 งาน กำลังให้ผลผลิต บรรลุผลตามเป้าหมาย...คุณครูจงใจ เวชกามา เจ้าของโครงการนี้ รวมทั้งเด็กๆที่รับผิดชอบดูแล ภูมิใจในความสำเร็จ

ชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร ขณะกำลังเรียนทางไกลผ่านทีวี เรื่อง การชักธงชาติภาพ จากทีวี : การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชั้น ป.1 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2553 ชั้วโมงที่ 2 วิชาดนตรี เรื่อง เพลงชาติและการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
ในภาพ : คุณครู พจน์ กำลังสาธิตและสอนเด็กว่า "การชักธงชาติ ผู้ชายยืนอยู่ด้านขวา ของเสาธง ผู้หญิงยืนอยู่ด้านซ้ายของเสาธง ธงชาติจะผูกอยู่ที่เชือกด้านขวามือ ของเสาธง เมื่อเสียงร้องเพลงชาติดังขึ้น ผู้หญิง จะค่อยๆสาวเชือก
จนกระทั่งเพลงจบพอดีกันกับที่ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาธง..สุดท้าย ผู้ชายจะเป็นคนผูกเชือกไว้ที่เสาธงชาติ"
คุณครูพจน์ บอกเด็กๆว่า ตอนเช้า..เรียกว่า "ชักธงขึ้น" ส่วนในตอนเย็น..เรียกว่า "เชิญธงลง"

นักเรียนชั้น ป.5 เรียนคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองแสงครูเพ็ญศรี มีแก้ว และ ครูโจ้ ขณะกำลังช่วยกันแนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์" นักเรียนชั้น ป.5
ซึ่งเพิ่งได้เพิ่มมาใหม่อีก 7 เครื่อง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
เมื่อ ชั่วโมงที่สาม ตอนเช้า วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2553

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแสง รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และพระไตรปิฎก รวมมูลค่า 134,000 บาทผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง และคณะครูฯ รับมอบสิ่งของบริจาค รวมมูลค่าเป็นเงิน 134,000 บาท
จากท่านพระครูปัญญา วรกิจจาภรณ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร
มี เครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง,ปริ้นเตอร์ 3 เครื่อง, และพระไตรปิฎก 1 ชุดพร้อมตู้
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2553

งานต่อเติม ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแสง...กำลังจะแล้วเสร็จงานต่อเติม ซ่อมแซมห้องสมุด ของ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร กำลังจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้
ภาพนี้ ถ่ายเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2553

ครูประจำชั้น เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อ เช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2553
ครูประจำชั้น ได้ไปเยี่ยมบ้าน ของ ด.ช.ขวัญชัย จันทรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร
ในภาพ - คุณยายละม่อม ขณะกำลังเตรียมตัว จะพาหลานทั้งสองคนไปส่งที่โรงเรียนบ้านหนองแสง
ครอบครัวนี้ พ่อแม่ของเด็ก ไปทำงานหาเงินอยู่ที่กรุงเทพฯ

เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม กับ..โรงเรียนวังไกลกังวลเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งเป็นนักเรียน"ปลายทาง"
ขณะกำลังเรียนวิชาภาษาไทย..โดยการเรียนทางไกลผ่านทีวี พร้อมๆกันกับ "นักเรียนต้นทาง"
ของ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553

ครูเวรประจำวัน เอาใจใส่ดูแลกิจกรรมนักเรียนตอนเช้า ก่อนเข้าชั้นเรียนครูเวรประจำวัน : นางดวงจันทร์ ขันเงิน ครูเวรประจำวันพุธ
ขณะกำลังดูแลกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ตอนเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553 (วันพุธ-แต่งกายชุดกีฬา)

ครูนำนักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบ้านหนองแสง เนื่องในโอกาส"วันแม่แห่งชาติ" ปี 2553ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, คณะครู, และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมภาคเช้า มีหลายกิจกรรม เช่น วาดภาพ, ทำบัตรอวยพร, เขียนเรียงความ,แต่งคำขวัญ คำกลอนเกี่ยวกับแม่,
ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยคณะครูนำนักเรียนไปทำความสะอาด ปัดกวาด ที่วัด
ณ ภายในบริเวณวัดป่าบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553

นักเรียนหญิงชั้น ป.4-5-6 เรียน"เสริมสวยหญิง"กับ วิทยากรภายนอกนาง จรินทร์ทิพย์ ไชยศรี วิทยากรภายนอก ด้าน "การเสริมสวยหญิง" ขณะกำลังแนะนำการตัดผมหญิง
ให้แก่นักเรียนหญิงชั้น ป.4-5-6 ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2553

งานปั้น : นักเรียนชั้น ป.6 ฝึกปั้นหุ่น..รูปม้า 2 ตัว จากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่านางเพ็ญศรี มีแก้ว ขณะกำลังสาธิต แนะนำ และฝึกนักเรียนชายชั้น ป.6 ปั้นหุ่น.."รูปม้า" จำนวน 2 ตัว
โดยใช้วัสดุ กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ ผสมกับ กาว และ น้ำ เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนานายจงใจ เวชกามา และคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง ชั้น ป.1-ป.6
ไปทำกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวัน "อาสาฬหบูชา" กับวัน "เข้าพรรษา"
ที่ วัดบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553

วิทยากรภายนอก มาสอนการตัดผมชายนายจรัญ ขันเงิน วิทยากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการตัดผม มาสอน"การตัดผมชาย"ให้แก่นักเรียนชาย ชั้น ป.4-5-6
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553

ดอกไม้ เกิดขึ้นเอง บนหลังคา"หอพระ"ของโรงเรียนบ้านหนองแสงของแปลกๆ ของจริง - ดอกแพงพวย ต้นหนึ่ง ได้เกิดขึ้นเองบนหลังคาหอพระพุทธรูปของโรงเรียน หลังนี้ มันเกิดขึ้นเองและเติบโตมาหลายเดือนแล้ว ไม่เคยมีใครไปรดน้ำให้มันเลยสักหยด มันออกดอกมาหลายรุ่น..กิ่งเก่า แห้งตาย..กิ่งใหม่ก็แตกแซมขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆ...ครูได้แนะนำเด็กๆว่า มันเป็นของแปลกๆ ขอให้ทุกคนจงช่วยกันรักษาไว้ ภาพนี้ ถ่ายไว้เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมือง จ.ยโสธร


เด็กๆ รู้จักใช้เวลาว่างๆ ไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมที่ห้องสมุดโรงเรียนหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน..ตอนเที่ยง แล้วแปรงฟันเสร็จ..เด็กๆ ส่วนหนึ่งมักจะใช้เวลาว่างเข้าไปอ่านหนังสือ ค้นงาน ในห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข มาตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงนางนงเยาว์ วงศ์ปัดสา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร
มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
อ่าน ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง "ทันตสาธารณสุข"คืออะไร ? คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2553 : กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสง ทำพิธีถวายราชสดุดีย์ ร.6กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแสง ขณะกำลังเดินสวนสนามในพิธีถวายราชสดุดีย์ ร.6
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
อ่านความรู้เพิ่มเติม เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น"วันลูกเสือแห่งชาติ" คลิกที่นี่

ผอ. รร.บ้านหนองแสงนายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง

196,643 ผู้เข้าเยี่ยมชม